Położna/Hebamme

Miejsce pracy

Szpital regionalny w Szwajcarii jest położony  w znanym regionie turystycznym w południowo-wschodnim kantonie regionie kraju. Szpital (kategoria  B) zapewnia rozszerzoną podstawową opiekę oraz intensywną terapię dla mieszkańców regionu oraz dla turystów.

Placówka zatrudnia 260 pracowników, którzy mają do dyspozycji nowoczesną infrastrukturę (CT, MRI, IMC oraz inną aparaturę diagnostyczną).  Szpital dzieli się na opiekę ambulatoryjną  oraz oddziały szpitalne. Co roku przyjmowanych jest 2 500 pacjentów hospitalizowanych i  11 000 pacjentów ambulatoryjnych. W szpitalu znajduje się 60 łóżek. Dzieli się on na przychodnie oraz oddziały szpitalne następujących specjalizacji: Chirurgia i ortopedia, Traumatologia, Neurochirurgią, Urologia,  Ginekologia i położnictwo, Pediatria, Anestezjologia, Medycyna wewnętrzna  – gastroenterologia, kardiologia i angiologia, pneumologia oraz onkologia.

Twoje główne zadania:

 • Opieka nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu, a także nad noworodkami.
 • rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,
 • opieka ambulatoryjna nad kobietami w ciąży wysokiego ryzyka
 • kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,
 • prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej
 • przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza
 • podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza
 • konstruktywna współpraca z zespołem na sali porodowej
 • sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego (również w przypadkach patologii ciąży)
 • badanie noworodków i opieka nad nimi
 • realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych.
 • sporządzanie oraz zapewnienie rzetelnej dokumentacji przed- i poporodowej.
 • Ścisła współpraca z lekarzami ginekologami
 • Ścisła współpraca w zespole opieki interdyscyplinarnej
 • Pomoc i towarzyszenie studentom położnictwa i stażystom

Twój profil:

 • Wykształcenie kierunkowe
 • Dyplom  – studia na poziomie licencjatu lub magistra (HF Hohere Fahschule/FH Fachschule)
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 poparta certyfikatem
 • Preferowane minimum 1 roczne doświadczenie w zawodzie położnej
 • Również mile widziane położne tuż po uzyskaniu dyplomu
 • Odporna na stres  i otwarta osobowość o wysokich umiejętnościach społecznych
 • Odpowiedzialność i umiejętności organizacyjne
 • Gotowość do rozmowy telefonicznej (w nocy)
 • Gotowość do konstruktywnej współpracy zespołowej na oddziale oraz międzyoddziałowej

Oferujemy:

 • Umowę na pełen etat na umowę o pracę na  12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy
 • 42-godzinny tydzień pracy
 • 5 tygodni urlopu (od 50 lat: 6 tygodni; 60 lat: 7 tygodni)
 • Wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z kantonalnymi wytycznymi dla szpitali i domów opieki i zależy od wykształcenia oraz doświadczenia:
 • bez SRK Anerkennung  5265 – 7400 CHF/brutto miesięcznie +  13 pensja wypłacana jako bonus, po przepracowaniu 12 miesięcy
 • z SRK 5565 -7900 CHF/brutto miesięcznie + 13 pensja wypłacana jako bonus, po przepracowaniu 12 miesięcy
 • Schweizerisches Rotes Kreuz Anerkennung – uznanie dyplom przez Szwajcarski Czerwony Krzyż
 • Ciągłe wynagrodzenie chorobowe/wypadek: 100% poprzedniej pensji, po trzech miesiącach 90%
 • ubezpieczenie zdrowotne opłaca pracownik, wysokość  w zależności od wieku, zawodu, wagi ciała (!) – średnio w pierwszym roku jest to ok 260 – 300CHF
 • Świadczenia pracownicze w szpitalu , około 30 świadczeniodawców w regionie (np. abonament telefoniczny).  Pełna lista świadczeń znajdzie się w Umowie Pracodawca-Pracownik
 • Umeblowane mieszkanie 1 lub 2 pokojowe należące do szpitala (zależy od dostępności ) opłaca pracownik:  ok 800 CHF lub 1’100.
 • Restauracja dla personelu (ze zniżką)
 • Odpowiedzialną i interesującą pracę  w zmotywowanym i oddanym małym zespole szpitalnym
 • Pełne wsparcie zespołu
 • Poznanie naturalnego, holistycznego i zorientowanego na rodzinę położnictwa stosowanego w Szwajcarii
 • Wiele możliwości rekreacji w jednym z najpiękniejszych obszarów górskich.